ป้ายกำกับ: ระบบความปลอดภัยในรถยนต์

Active Safety  ความปลอดภัยที่ไม่ควรต้องเลือก  ….

วันนี้คุณตระหนักหรือ ยังเรื่องระบบความปลอดภัยเชิงป้องกัน Active Safety รู้ไหมว่าพวกมันมีความสำคัญ ช่วยปกป้องชีวิตป้องกันอุบัติเหตุ