ป้ายกำกับ: รถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ

ระบบขับขี่อัตโนมัติ

เพราะเหตุใดคนส่วนใหญ่จึงไม่มั่นใจระบบขับขี่อัตโนมัติ?

ข่าวการพัฒนาระบบขับขี่อัตโนมัติออกมาเรื่อยๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ถึงอย่างนั้นผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่มั่นใจรถขับขี่อัตโนมัติเหล่านี้ ว่าแต่เหตุที่คนส่ายหน้าคือ?