ป้ายกำกับ: ปีใหม่

4 พฤติกรรมสุดทนที่พบท้องถนนช่วงวันหยุดยาว

ทุกคนรู้ “วิ่งไหล่ทาง” ไปเร็วกว่าแต่เดือดร้อนส่วนรวม

หากคุณเคยวิ่งรถที่ ‘ไหล่ทาง’ มาก่อนเราคิดว่าคุณควรหยุดพฤติกรรมนี้ เพราะข้อดีอย่างเดียวของการทำแบบนี้คือคุณไปได้เร็วกว่า… แต่ผลเสียที่ตามมาจะเกิดกับผู้ใช้รถคนอื่น ทั้งรถติดมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ