ป้ายกำกับ: ค้ำโช๊ค

Strut-bar (3)

“ค้ำโช๊ค” เสริมสมรรถนะทำได้จริง ..ไม่ใช่แค่เหล็กชิ้นเดียว

อ่านความจริงเรื่องเหล็กคำโช๊ค มันใช้ได้จริงๆ หรือ แค่เหล็กชิ้นเดียวติดตั้งบนหัวโช๊ค แล้วมันทำได้อย่างไร