ป้ายกำกับ: ความคุ้มครอง

พ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า

ผู้บริโภคเตรียมเฮ!! อีกหน่อยรถเสียเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 6 เดือน

อีกไม่นานปัญหาเรื่องรถพังซ่อมแล้วก็ไม่หายจะหมดไป เพราะพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า จะช่วยให้ผู้บริโภคเปลี่ยนหรือคืนรถได้ภายใน 6 เดือน