Bust tuning

รวบรวมเรื่องราว รถแต่ง และการแต่งรถต่าง ที่น่าสนใจจับมาให้คุณได้รู้เรื่องราวก่อนใคร

Ford มาแปลก จดสิทธิบัตร ระบบเบิ้ลเครื่องผ่าน รีโมท

Ford จดสิทธิบัตร ระบบเบิ้ลเครื่องผ่านรีโมท เอาใจสาวกสายแว้นซ์ ชี้สามารถใช้ได้ทั้งในรถสมรรถนะ และรถยนต์ไฟฟ้า