ป้ายกำกับ: Subaru Levorge

Subaru-XV-2017-review109

Subaru ยืนยัน ปัญหาเหล็กโกเบไม่มีปัญหาต่อความปลอดภัย

Subaru   ประกาศยืนยันกรณีเหล็กโกเบไม่มีปัญหา ต่อรถยนต์  Subaru   ทุกรุ่นที่ผลิตจากโรงงานในญี่ปุ่น