ป้ายกำกับ: Subaru Brat

Subaru-Brumby

Subaru ไม่หวนคืนกระบะ แม้ว่าจะมีลูกค้ายังอยากได้

แบไต๋ ซูบารุไม่มีทางกลับมาทำกระบะอีกครั้ง แม้ว่าลูกค้าจะอยากได้มาก และตลาดยังสบช่องก็ตาม