ป้ายกำกับ: โกงไอเสีย

ภาครัฐชี้มูล Mazda ญี่ปุ่น อาจโกงไอเสียและอัตราประหยัดอีกราย

Mazda ญี่ปุ่น โดนฟันเข้าข่ายโกงไอเสียและอัตราประหยัด เชื่อสาเหตุจากกระบวนการทดสอบไม่ถูกต้องตามที่กำหนด