ป้ายกำกับ: เว็บซื้อขายรถยนต์รายใหญ่ในอเมริกาชี้ คนยังไม่สนใจรถไฮบริด-รถไฟฟ้า เหตุราคาแพงขึ้นไม่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล และไม่ตอบโจทย์ในการใช้งาน

2017-Toyota-PriusPHEV-22

คนซื้อรถส่วนใหญ่ ไม่ซื้อรถไฮบริด -รถยนต์ไฟฟ้า เหตุไม่ตอบโจทย์

เว็บซื้อขายรถยนต์รายใหญ่ในอเมริกาชี้ คนยังไม่สนใจรถไฮบริด-รถไฟฟ้า เหตุราคาแพงขึ้นไม่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล และไม่ตอบโจทย์ในการใช้งาน