ป้ายกำกับ: ห้องสัมภาระท้าย

แปลกแต่จริง คนอังกฤษ เปลืองน้ำมันใช่เหตุจากขยะเต็มสัมภาระท้าย

วิจัยจากประเทศ อังกฤษชี้ คนจำนวนมากผลาญน้ำมันในการใช้รถโดยไม่จำเป็น เหตุไม่เคยทำความสะอาดหรือเก็บของสุัมภาระท้ายเลย