ป้ายกำกับ: ล้างหัวฉีด

“ล้างหัวฉีด” เรื่องสำคัญที่ควรทำให้บ่อยขึ้น …

วันนี้พาคุณฉุกคิด เรื่องการดูแลรกัษารถยนต์ เคยรู้ไหมว่า ในบรรดาการดูเครื่องยนต์ ฎการล้างหัวฉีด” ถือเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ควรต้องดูแลสม่ำเสมอ