ป้ายกำกับ: รถสาธารณะ

Uber-Taxi (4)

อูเบอร์- แท็กซี่ วิบากกรรมรถสาธารณะ  ของคนไทย

กระเทาะปัญหารถสาธารณะ แท็กซี่-อูเบอร์ วาระกรรมต่างกันของบริการรถสาธารณะที่คนไทย อยากให้ใช้ได้ถูกกฎหมาย