ป้ายกำกับ: ภาษีสรรพสามิต

สิงห์ 2 ล้อ เซ็ง กรมสรรพสามิตชงเก็บภาษีมลภาวะมอเตอร์ไซค์เพิ่ม 150-250 บาท /คัน

กรมสรรพสามิตจ่อเก็บภาษีมลพิษจากรถจักรยานยนต์ เพิ่มคันละ 150-250 บาท เชื่อไม่กระทบราคาขายปลีกผู้ซื้อผู้ขับขี่