ป้ายกำกับ: ปรับแต่งรถยนต์

ดี / เสีย อย่างไร ถ้าเรา “อุด  EGR”

วันนี้คุยเรื่องยากสักหน่อย เราอยากพาหาคำตอบ และตอบคำถาม เรื่อง การอุด EGR ตกลงอุดแล้วมันดีอย่างไร และมีผลเสียอย่างไรบ้าง