ป้ายกำกับ: ความปลอดภัยรถใหม่

กว่าครึ่งของคนซื้อรถใหม่ ยังไม่ตระหนักเรื่องความปลอดภัยเท่าที่ควร

รายงานการศึกษษความปลอดภัยในรถยนต์ใหม่ที่ออสเตรเลียเผย คนซื้อรถใหม่ ส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักในความปลอดภัยเท่าที่ควร แต่ยืนยันคนมองมากขึ้นกว่าก่อน