ผู้เขียน: Ronnakit

4 ยักษ์ใหญ่ “PTT – OR – TOYOTA – BIG” เปิดสถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทย

นอกเหนือจากการใช้ประจุไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ อีกหนึ่งแห […]