วิจัยชี้ คนอังกฤษ มองอัตราประหยัดน้ำมัน สำคัญ อันดับ หนึ่ง ในการซื้อรถ

แบ่งปันเรื่องนี้

คนอังกฤษ เปลี่ยนพฤติกรรม ซื้อรถมองอัตราประหยัด น้ำมันเป็นอย่างแรกใ นการตัดสินใจ ไม่สนใจเรื่องอื่นเท่าเดิม

ยุคนี้ ราคาน้ำมันแพง ทำให้คนอังกฤษเริ่มมองการซื้อรถที่เปลียนไป อย่างมาก โดยล่าสุดงานวิจัย ในอังกฤษ เผยว่า คนมีการมองอัตราประหยัดมากขึ้นตามลำดับ โดยจากการสอบถาม คนกว่า 57% มองว่า อัตราประหยัดน้ำมันมีควาสำคัญมาก

และมีคนจำนวน 22% ชี้ว่า พวกเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ในอนาคต เร็วกว่าที่คิด

นอกจากสองเรื่องที่กล่วไปแล้ว คนอังกฤษ ยังให้ความสำคัญ อย่างมาก กับรถยนต์ที่มีความวางใจได้ในการใช้งานทุกวันคิดเป็นร้อยละ 55 ของการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

ทั้งนี้ การสำรวจดังกล่าวมาจาก เว็บ Car Gurus ซึ่งมีเป้าหมายในการสำรวจพฤติกรรมการซื้อรถยนต์ใหม่ๆ ของล๔กค้ามากขึ้น ในทุกปี ลูกค้ายังชี้ว่าในช่วงนี้พวกเขาดูราคาน้ำมันก่อนเติมน้ำมันมากขึ้น เืพ่อ เซฟเงินในกระเป๋ามากที่สุด

แบ่งปันเรื่องนี้

Comments

comments