ครม. ไฟเขียว ลดภาษีนำเข้า รถยนต์ไฟฟ้า สูงสุด 40%

แบ่งปันเรื่องนี้

มติ ครม. เห็นชอบ ลดภาษีอากรนำเข้า รถยนต์ไฟฟ้า 100% สูงสุด 40% ในรถยนต์ที่มีราคาจำหน่ายไม่เกิน 2 ล้านบาท และลด ไม่เกิน 20% สำหรับ รถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาตั้งแต่ 2-7 ล้านบาท

ในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ทางที่ประชุม ลงมติเห็นชอบการลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า ตามร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูป (CBU) 

การลงความเห็นดังกล่าว ได้สอดคล้องกับการลงมติของ คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครั้งที่ 3/64 (ครั้งที่ 4) และครั้งที่ 1/65 (ครั้งที่ 5) เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 65 

โดยจะมีการปรับลดภาษีศุลกากรขาเข้า หรือ ภาษีนำเข้า สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แบบสำเร็จรูปทั้งคัน หรือ Complete Build Up (CBU) ที่ได้รับสิทธิพิเศษ ทางภาษีจากเขตการค้าเสรี และการนำเข้าทั่วไป ในระหว่าง พ.ศ. 2565 และ 2566 โดยกำหนดให้

รถยนต์ไฟฟ้า ที่มีราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท มีอัตราใหม่ คือ

  • กรณีใช้สิทธิ เขตเสรีการค้าไม่เกิน 40% ให้ลดเหลือ 0% (ยกเว้นอากร)
  • กรณีใช้สิทธิ เขตเสรีการค้า แต่อากรเกิน 40% ให้ลดจากเดิม 40%
  • การนำเข้าทั่วไป อากร 80% ให้ลดเหลือ 40%

รถยนต์ไฟฟ้า ที่มีราคา 2-7 ล้านบาท มีอัตราใหม่ คือ

  • กรณีใช้สิทธิ เขตเสรีการค้าไม่เกิน 20% ให้ลดเหลือ 0% (ยกเว้นอากร)
  • กรณีใช้สิทธิ เขตเสรีการค้า แต่อากรเกิน 20% ให้ลดจากเดิม 20%
  • การนำเข้าทั่วไปให้ลดเหลือ 60%

ทาด้านภาครัญ คำนวนว่า การลดภาษี สำหรับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าครั้งนี้ น่าจะทำให้ รัฐสูญรายได้ ปีละ ประมาณ 60,000 ล้านบาท แต่จะช่วยผลักดันให้ประชาชนสนใจรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

แบ่งปันเรื่องนี้

Comments

comments