รัฐบาลประกาศใช้น้ำมันดีเซลสูตรใหม่ผสมไบโอดีเซลไม่เกินร้อยละ 7 เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมนี้ อย่างเป็นทางการ 

ภาครัฐเข็ญน้ำมันดีเซลกำหนดให้วางจำหน่ายในปั้มทั่วไทยพรุ่งนี้ด้วยน้ำมันดีเซลสูตร B7  ตามประกาศล่าสุดในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล ฉบับที่ 10  ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 

ตามข้อกำหนดใหม่ที่เพิ่งประกาศใช้และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หรือในวันพรุ่งนี้ ทางกรมธุรกิจพลังงาน กำหนดให้ น้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในปั้มน้ำมัน ต้องมีส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลอย่างน้อยร้อยละ 6.5  และผสมมากที่สุดไม่เกินร้อยละ 7 ของน้ำมันที่วางจำหน่าย 

1

12

การกำหนดดังกล่าวปรับจากเดิมในประกาศ กำหนดคุณลักษณะและคุณภาพน้ำมัน ฉบับที่ 9 เมื่อปลายปี พ.ศ. 2559  ซึ่งให้ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันผสมไบโอดีเซลอย่างต่ำร้อยละ 5 และสุงสุดไม่เกินร้อยละ 7 ของน้ำมันดีเซลที่วางจำหน่ายในประเทศ 

นั่นเท่ากับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 น้ำมันดีเซลที่เราเติมใส่รถจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเป็นน้ำมันดีเซลสูตร  B5  จะกลายเป็นน้ำมันดีเซลสูตร  B6.5  หรือ  B7  ทันที เว้นแต่ผู้จำหน่ายน้ำมันค้าปลีกหรือสถานีบริการยังจำหน่ายน้ำมันสูตรเดิมไม่หมด

ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายจะวางจำหน่ายน้ำมันดีเซลแบบผสมไบโอดีเซลร้อยละ 10 ในประเทศไทย โดยเมื่อปีที่แล้วทางคณะกรรมการนดยบายพลังงาน ได้ประกาศให้รถยนต์ในหน่วยงานรัฐบาล นำร่องในการทดลองใช้น้ำมันดีเซลแบบ   B10  และมีแผนจะวางจำหน่ายค้าปลีดน้ำมันดีเซลให้ประชาชนใช้ภายในปี พ.ศ. 2561 ทั้งยังมีการส่งเสริมในการพัฒนารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลให้รองรับน้ำมันดีเซล B10 ด้วย 

ที่มา ราชกิจจานุเบกษา

ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับพวกเรา   ridebuster.com  

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่