ข้อกฏหมายการใช้ “คำ” แทนตัวอักษรในป้ายทะเบียนรถยนต์ อาจมีการอนุมัติและบังคับใช้ในประเทศไทยมาได้แล้วพักใหญ่ และล่าสุด อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ก็ได้อนุมัติ คำ สำหรับจดทะเบียนใหม่เพิ่มเติมอีก 70 หมวด ซึ่งมีคำที่น่าสนใจ และดูแปลกตาหากใช้กับทะเบียนจริงๆขึ้นมา อย่าง “ไข่เจียว, สุดหล่อ, หล่อรวย” รวมอยู่ด้วย

จากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับวันที่ 4 ก.ค. เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2567

ระบุว่า จากการที่ประชาชนและสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้มีการเสนอคำหรือข้อความที่จะใช้เป็นตัวอักษรประจำหมวดเพิ่มเติม จากที่เคยมีในประกาศเรื่อง การกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดและหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 ฉบับก่อนหน้านี้

และทางอนุกรรมการได้มีการพิจารณาตัวอักษรประจำหมวดที่ใช่กับแผ่นป้ายทะเบียนรถเพิ่มเติม สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา และเห็นชอบให้ใช้ตัวอักษรประจำหมวดเพิ่มเติมได้อีก 70 หมวด ซึ่งประกอบไปด้วย

กัญฐณา แก้วมณี ไข่เจียว จินตา จิรทิต เจอ ชมพู ชัดเจน ชุมพล ณโม ณพธวัช ดวงใจ ดาริน ต้น ต้อง ตาม เต้ย

ทวีสุข เท่ ธรรศธน นรา นับเงิน นิด ปัญ ปานคํา แป้ง โป้ง พรทิพย์ พริม พอวา พัน พีร เพชรทวี มงคลกร มาวิน มิลานันท์ มีดี มีทรัพย์ มุ่งเจริญ

ยศดี ยุทธ์ ร่มโพธิ์ รวยยศ รวยสุข รังษี ราบรื่น ละมุน วงละคร วัฒน์ ศิลป์ ศุภกิจ สมยศ สันติสุข สินอุดม สุขสบาย สุดหล่อ สุพจน์ โสรดา หฤทัย

หล่อ หล่อรวย เหมทอง อนัญญา อัฑฒ์ อารี อิงอุ่น อิทธิกร เอม เอวา เอี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่