หลังจากที่จังหวัดสระบุรี ประกาศ บางพื้นที่เป็นเขตใช้ความเร็ว 60  ก.ม./ช.ม. ไปแล้ว เมื่อช่วงต้นเดือนทีผ่านมา ล่าสุดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดใหม่ที่ทุบสถิติดังกล่าว ด้วยการประกาศ บางพื้นที่บนถนนสายระหว่างเมือง เป็นพื้นที่ใช้ความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

รายงานดังกล่าวเพิ่งมีออกมาจากหนังสื่อราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 และมีความบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ว่า คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัด นครสวรรค์ ประกาศนำร่องถนนต้นแบบ ควบคุมความเร้วการเดินรถยนต์เส้นทาง โดยกำหนด ใน 2 เส้นทาง ได้แก่ 

1.ถนนทางหลวงหมายเลข1 เส้นทาง นครสวรรค์-กำแพงเพชร จากแยกหน้าค่า จิรประวัติ ไปจนถึง สิ้นสุด ณ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาคที่ 6 ระยะทางทั้งสิ้น  6.65 กิโลเมตร 

2..ถนนทางหลวงหมายเลข117  (นครสวรรค์-พิษณุโลก) เริ่่มต้นจากแยก อุทยานสวรรค์ (หลังข้ามสะพานเข้าเมืองนครสวรรค์) ไปจนถึง ตู้ยามตำรวจริมปิง ตำบล บางม่วง ระยะทางทั้งสิ้น 4.60 กิโลเมตร 


โดยตามข้อกำหนดในประกาศดังกล่าว ระบุให้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล ทุกประเภทเดินรถด้วยความเร็วไม่เกิน 50 ก.ม./ช.ม.  และ รถพ่วง รถบรรทุก ตลอดจนรถยนต์สามล้อ เดินรถด้วยความเร็วไม่เกิน 45 ก.ม./ช.ม. 

โดยภายหลังประกาศออกมา มีกลุ่มชาวนครสวรรค์ลงความเห็นว่า การจำกัดความเร็วในพื้นที่ดังกล่าวต่ำเกินไป และอาจจะส่งผลให้การจราจรในตัวจังหวัดที่หนาแน่นอยู่แล้ว เกิดการติดขัดมากขึ้น   

ทั้งนี้การประกาศทั้งหมด จากข้อมูล ทางแผนที่ของ   Google   เป็นพื้นที่ในเขตเมือง ทั้งหมด  ซึ่งเดิมที มีการจราจรคับคั่งแยู่แล้ว เนืองจาก นครสวรรค์เป็นตัวเมืองใหญ่ มีผู้คนหนาแน่น การให้ขับขี่ด้วยความเร็วที่จำกัด อาจจะสร้างการลื่นไหลของจราจรที่ช้า … 

ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ ขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับพวกเรา   ridebuster.com แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่