ต่อใบขับขี่ 2564 ใช้ใบรับรองแพทย์ ขี่บิ๊กไบค์ต้องผ่านอบรม

เรียกว่าเป็นระเบียบการใหม่ที่ออกมาทำให้หลายคนตื่นเต้น เมื่อช่วงปลายเดือนทีผ่านมา หลัง ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ หลักการ ต่อใบขับขี่ ปี 2564 ใน “กฎกระทรวงคมนาคมเรื่องการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2563” ออกมา

โดยใจความหลักสำคัญ อยู่ที่การปรับปรุง การรับและขอต่อใบอนุญาต รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพิ่มเติมจากเดิม ที่เคยปฏิบัติกันมาโดยตลอด จากเดิม ซึ่งส่วนสำคัญที่จะเพิ่มเติมในการขอใบอนญาตขับรถใหม่ นี้ นอกจากการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายแล้ว

driving-license-new

ทาง กรมการขนส่งทางบก ยังกำหนดให้ ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาต หรือ ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 นั้น ต้องมีใบรับรองสุขภาพ จากแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ ซึ่งต้องไม่เป็นโรคสำคัญที่มีผลกระทบต่อการขับรถ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว  หรือโรคทางจิตเวช ที่แพทย์ลงความเห็นว่า ไม่เหมาะสมแก่การขับรถ

โดยนอกจากนี้ ภายหลัง ทาง กรมการขนส่งทางบก ยังมองว่า มีอีก 3 โรค สำคัญ ที่ไม่ควรขับรถ ได้แก่ เบาหวาน , ความดัน และลมชัก ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

นอกจากการต้องมีบรับรองแทย์ ในการต่อใบขับขี่แล้ว อีกเรื่องที่ต้องมี คือในมุมขอใบอนุญาตับขี่มอเตอร์ไซค์ หากผู้ขับขี่จะขบ รถมอเตอร์ไซค์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 400 ซีซี จะต้องมีหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม และทดสอบการขับขี่ตามหลักเกณฑ์

รีวิว Honda CBR650R

ต้องนำหลักฐานการฝึกอบรมมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกด้วย ในการขอรับใบอนุญาต หรือต่ออายถ แต่การยื่นดังกล่าว จะเป็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าเคยยื่นแล้ว ถือว่า มีความสามารถในการขับขี่ทันที

ทั้งนี้ระเบียบดังกล่าว มีผลบังคับใช้ใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ ประกาศ หรือ จะมีผลในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ 2564 ใครที่มีแผนต้องต่อใบขบัขี่ปีหน้า อย่าลืมเตรียมสุขภาพให้พร้อมด้วย

ส่วนใครที่จะขี่บิ๊กไบค์ ต้องมีใบผ่านการฝึกอบรมการขับขี่ รถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ด้วยครับ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา

 

 Comments

comments