หลังจาก ตกเป็นกระแสข่าวในวงโซเชี่ยล เมื่อ มีผุ้ใชัรถยนต์ไฟฟ้า Ora Good Cat รายหนึ่ง เกิดประสบอุบัติเหตุ ขับรถ ปีนขอบปูน จน ตัวแบตเตอร์รี่ได้รับความเสียหาย และภายหลัง มีรายงานว่า ประกันภัยรถยนต์ ได้เสนอ ขอคืนทุกประกัน เนื่องจากค่าแบตเตอรืรี่มีราคาร่วม 600,000 บาท และถือเป็น เคสไม่คุ้มที่จะซ่อมแซม หรือ คืนทุนประกัน

ล่าสุด ทาง GWM ประเทศไทย ได้ส่งแถลงการณ์ในเรื่องดังกล่าว โดยแจ้งว่า ทางผู้บริหาร

ชี่ยวชาญและช่างเทคนิคได้เข้าทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแบตเตอรี่โดยใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะทาง โดยการตรวจสอบนี้จะครอบคลุม 3 ด้าน

  1. การทดสอบระบบแรงดันไฟภายในแบตเตอรี่และการทำงานของแบตเตอรี่
  2. การตรวจสอบการรั่วไหลของระบบหล่อเย็น (Coolant) ภายในแบตเตอรี่
  3. การตรวจสอบการรั่วไหลของฝุ่นและอากาศเข้าในแบตเตอรี่

โดยจากการตรวจสอบพบว่า แบตเตอร์รี่ไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ หลังจากตรวจสอบด้วยกระบวนการทางเทคนิค

จีงได้เสนอบริษัท ประกันภัย ในการเปลี่ยนตัวฝาครอบบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหายจากการกระแทกเท่านั้น ซึ่งค่าใช้จ่ายจะยังอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของบริษัทประกัน ซึ่งราคาที่มีการส่งให้บริษัทประกันเพื่อคำนวณความเสียหายในเบื้องต้นนั้น เป็นราคาของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งลูก ซึ่งเป็นการประเมินเบื้องต้นจากการสังเกตจากลักษณะภายนอกเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทฯ ต้องขออภัยกับการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ที่ก่อให้เกิดความกังวลกับทางลูกค้าและผู้ที่ได้รับข่าวสาร

เพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและลดความกังวลของลูกค้า ต่อจากนี้ ทาง GWM เริ่มดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ลูกค้าที่เกิดปัญหาอุบัติเหตุและแบตเตอรี่ได้รับความเสียหาย ทาง เกรท วอลล์ มอเตอร์ สำนักงานใหญ่ จะเข้าไปร่วมพูดคุยและเจรจาแก้ปัญหากับบริษัทประกันให้กับลูกค้าใน “ทุกเคส”
  • จัดตั้ง HOTLINE สายด่วนเพื่อรับปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่โดยเฉพาะ
  • จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่หลังอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานกับบริษัทประกันและลดความกังวลของลูกค้า
  • ทำงานกับทางสำนักงานใหญ่ที่ประเทศจีนเพื่อเจรจาเกี่ยวกับราคาแบตเตอรี่และการถ่ายโอนความรู้ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นบางโมดูลหรือการซ่อมแบตเตอรี่เพื่อลดภาระของลูกค้า เพื่อรองรับเคสที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • ทำงานร่วมกับบริษัทประกันในการตรวจสอบความถูกต้องของใบประเมินราคาก่อนนำส่งลูกค้า และปรับปรุงการสื่อสารระหว่างบริษัทประกัน, GWM Partner Store, GWM สำนักงานใหญ่ และลูกค้า
  • หาแนวทางร่วมกับบริษัทประกันถึงความเป็นไปได้ในการทำประกันแยกเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ หรือการทำประกันเพื่อคุ้มครองเต็มมูลค่าทุนประกันของตัวรถ เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

ทั้งนี้ ทาง GWM ยังไม่มีรายงานว่า รถคันดังกล่าวจะแล้วเสร็จ การซ่อมแซม เมื่อไร ขณะที่ความเคลื่อนไหว จากทางฝั่งลูกค้า ชี้ว่าทางบริษัท ได้ให้รถสำรองใช้ชั่วคราว ในระหว่างที่รถคันดังกล่าว อยู่ในระหว่างการแก้ปัญหา โดยยังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านน้ำมันให้ด้วย

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่