ดีเซลเก่า มีจ๊าก เตรียมออกกฏใหม่ ตรวจสภาพรถ ปีละ 2 ครั้ง สำหรับรถที่เกิน 20 ปีขึ้นไป เพื่อลด PM 2.5

กรมควบคุม มลพิษ จ่อ จัดระเบียบ รถยนต์ดีเซลเก่า โดยเตรียมออกระเบียบใหม่ ตรวจสภาพ รถยนต์ดีเซลเก่า ที่มีอายถเกินกว่า 20 ปี จากปีละครั้ง เืพ่อต่อทะเบียนภาษี ประจำปี เป็นปีละ 2 ครั้ง

หรือ มีการตรวจสภาพ เป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ เจ้าของรถกลุ่มนี้ มีการเอาใจใส่ ดูแลรถยนต์ที่ตนเองใช้มากขึ้น

มาตรการดังกล่าว คาดว่า จะสามารถช่วยลดการก่อ มลพิษฝุ่น PM 2.5 ต้นเหตุของมลพิษในปัจจุบัน ที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 15 ของ ต้นเหตุการเกิดฝุ่นทั้งหมด ในเขต กรุงเทพและ ปริมณฑล

ทางด้านกรมควบคุมมลพิษ ยอมรับว่า อีกสาเหตุ สำคัญ ที่ทำให้ฝุ่นก่อนตัวมากในเขตมหานคร มาจากการจราจรติดขัด

โดยภาคขนส่งทางถนนมาจากรถบรรทุก และ รถกระบะ ปล่อยไอเสียสูงถึง ร้อยละ 44 และรถที่มีอายุ 20ปี เป็นกลุ่มที่มีการปล่อยฝุ่นละอองมากที่สุด

อย่างไรก็ดี , ข้อบังคับดังกล่าว ยังไม่มีการเปิดเผยกรอบเวลาที่ชัดเจน ออกมา แต่คาดว่าจะมีการบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อ ลดการเกิดมลภาวะ

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่