Lamina สานต่อฝันเด็กนักเรียนกับโครงการ “ลามิน่า มินิสานฝัน ปีที่ 9”

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “ลามิน่า” ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ให้แข็งแรง มั่นคง สวยงาม

พันธกิจของบริษัทที่ลามิน่ายึดมั่นมาตลอด 24 ปี “เราจะเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน” ทำให้โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เดินทางมาถึงปีที่ 9 โดยในปีนี้นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร “Lamina” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมลามิน่าอาสาสานฝัน และพนักงาน ร่วมด้วยนายสันติ แสนอาจ ประธานที่ปรึกษากลุ่มกระทิงโทน และสมาชิกกลุ่ม ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

โดยภารกิจคือการปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ให้แข็งแรง มั่นคง สวยงามเพื่อส่งต่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนเด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี นายอนุวัฒน์ รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเข็มพรชัย ทองน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

นอกจากเข้าปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าที่มีอายุถึง 40 ปี ให้มีความพร้อมในการใช้งานแล้ว ทางโครงการยังได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตะแกรงกันนก และทาสีอาคารใหม่ทั้งหมดให้แก่โรงเรียนบ้านคูขาด (ศรีวิทยาคาร) ทั้งนี้ทางบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ยังได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมแก่นักเรียนที่เรียนดีอีกด้วย

โครงการลามิน่ามินิสานฝัน เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารให้มีอาคารหลังใหม่เพื่อใช้ในการเรียนซ่อมแซมอาคารให้ใช้งานได้ อาทิ สร้างห้องน้ำ ห้องสมุด โดยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9แล้ว ตามพันธกิจของบริษัทฯ “ลามิน่าฟิล์ม ขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน”

Comments

comments