สายเหนือได้เฮ วิ่งเลนขวา อนุมัติ 120 ก.ม./ช.ม.

ครม. อนุมัติร่างกฏกระทรวง วิ่งเลนขวา 120 ก.ม./ช.ม. และห้ามใช้ความเร็วต่ำกว่า 100 ก.ม./ช.ม. บิ๊กไบค์เร็วสุด 100 กม./ช.ม.

หลังจากเป็นทีร่ำลือมานานว่า ถนนสายเอเชีย ทางหลวงขึ้นภาคเหนือสายหลักจะมีการปรับปรุงเป็นถนนสายแรกที่ไม่ใช่ทางมอเตอร์เวย์ ให้วิ่งรถได้เร็วสูงสุด 120 ก.ม./ช.ม. จากระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ที่บังคับใช้ให้ไม่เกิน 90 ก.ม./ชม. มานานตั้งแต่ พ.ศ.2523

ล่าสุดทาง ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 1 ธ.ค. มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว จะใช้เวลาอีก 2 สัปดาห์ ในการประกาศบังคับใช้ คาดว่าจะทันในช่ว งเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 หรือภายในปีนี้

โดยตามระเบียบนี้กำหนดให้

  • รถจักรยานยนต์ ที่มีความแรงเครื่องยนต์เกิน 35 กิโลวัตต์ หรือ มีขนาดกระบอกสูบเกิน 400 ซีซี วิ่งใช้ความเร็วได้ไม่เกิน  100 ก.ม./ช.ม. (จักรยานยนต์ทั่วไป ไม่เกิน 80 ก.ม./ช.ม.)
  • ส่วนรถยนต์ปกติ สามารถใช้ความเร็วไม่เกิน 120 ก.ม./ชม. โดยในเลนขวา ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 ก.ม./ชม.

ในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วขั้นสูงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น ไม่ว่าตลอดทางเดินรถหรือช่วงใดช่วงหนึ่ง ให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทขับไม่เกินอัตราความเร็วขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายจราจรนั้น ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณรถ หรือเหตุขัดข้องอื่นอันมีเหตุผลสมควรแก่กรณี ซึ่งการกำหนดเครื่องหมายจราจรนั้นต้องแสดงให้ผู้ขับขี่เห็นได้ชัดเจนก่อนถึงทางเดินรถหรือช่วงที่กำหนด

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า จะมีการนำร่องใช้ความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. ทางหลวงหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเซีย ช่วงบางปะอิน-นครสวรรค์ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 150 กม. โดยช่วงแรก จะเริ่ม จากต่างระดับบางปะอิน-อ่างทอง ระยะทาง 50 กม. ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีองค์ประกอบ 3 ข้อ คือ 1. มีมากกว่า 4 ช่องจราจร (มีขนาด 6-8 ช่องจราจร) 2. เกาะกลางเป็นแบริเออร์ 3. ไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน

และจะขยายผล สู่เส้นทางช่วงที่เหลือ และถนนสายหลักอื่นๆ ต่อไป

Comments

comments