ขนส่งรับ มีแนวคิดเรียก คนถือ ใบขับขี่ตลอดชีพ สอบสมรรถภาพใหม่

กรมการขนส่งเผยแนวคิด เรียกคนถือ ใบขับขี่ตลอดชีพ ทดสอบสมรรถภาพใหม่  เพื่อเช็คความพร้อมในการขับขี่ ของผู้ถือใบอนุญาตแบบนี้

นาย จิรุตม์ วิศาลจิต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ทางกรมการขนส่งทางบกมีแนวคิดจะเรียกผู้ถือ ใบอนุญาตขับขับขี่แบบตลอดชีพ กลับมาทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่อีกครั้ง หลังจากที่ผ่านมามีอุบัติเหตุบ่อยครั้งจากผู้ขับขี่ไม่พร้อม เช่นมีอายุมาก

โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือ เพื่อทำโครงการในเชิงเรียกทดสอบความพร้อมและสมรรถภาพในการขับขี่ของผู้ถือใบขับขี่ประเภทนี้ มาทดสอบใหม่อีกครั้ง หรืออาจเรียกว่าเป็นการ รีคอล มาแสดงตน และและสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่ เพื่อถือใบอนญาตนั้นต่อไป

นาย จิรุตม์ เผยต่อไปว่า หากผู้ถือใบอนุญาตรายใด สภาพร่างกายไม่พร้อมในการขับขี่รถยนต์ได้แล้ว และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ ก่ออันตรายให้ทั้งตัวเอง และเพื่อร่วมทาง ก็จะพิจารณายกเลิกการอนุญาตหรือไม่ต่อไป

Driving Rain (1)

ทั้งนี้ปัจจุบัน ใบขับขี่ประเภท อนุญาตตลอดชีพถูกยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันใบขับขี่ต้องมีการต่ออายุทุก 5 ปี พร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยทุกครั้ง

Comments

comments