จี้สรรพสามิตร ลดภาษีรถยนต์ ช่วยพ้นวิกฤติโควิด

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) ชงรัฐช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถยนต์หลังกระทบหนักจากพิษโควิด 19 ชง ลดภาษีสรรพสามิต 50%  ด้านหน่วยงานรัฐานชี้ ขอศึกษารายละเอียดก่อน

หลังจากประเทศไทย เข้าสู่ภาวะวิกฤตจากเหตุ ไวรัสโควิด 19 ระบาด จนต้องปิดโรงงานชั่วคราว แม้ว่าบางแห่งจะเริ่มมาเปิดเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตาม

จากวิกฤติดังกล่าวทาง   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) ได้ ส่งเรื่องถึงหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอย่างกรมสรรพสามิตร ให้พิจารณามาตรฐานการช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ โดย ทางฐานเศรษฐกิจ ชี้ว่า ทางกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เรียกร้องไว้ 3 แนวทาง คือ

1.ให้ลดภาษีสรรพสามิตรของกลุ่มยานยนต์ลงจากเดิมร้อยละ 50 ของที่จัดเก็บปัจจุบัน

2.ดำเนินนโยบายรถเก่าแลกรถใหม่ โดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงิน 1 แสนบาท เพื่อช่วยลด  PM 2.5

3.ผ่อนผันการบังคับใช้มาตรฐานไอเสียใหม่  มาตรฐานยูโร 5 และ 6 ออกไปก่อน

ด้าน  นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต  เผิดเผยว่า ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว และจะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมต่อไป

ในเบื้องต้น รถยนต์ที่ผลิตออกมาแล้วทั้งหมดได้ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่ผลิตออกมาจากโรงงาน แล้วจีงรอขายหรือรอส่งออกต่อไป ดังนั้นในเบื้องต้นการลดการจัดเก็บภาษีรถยนต์จึงไม่ออก

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ภาครัฐมีแนวคิดรถเก่าแลกรถใหม่ โดยเฉพาะรถที่มีอายุเกิน 10ปี ตามความสมัครใจของประชาชน  เพื่อลดการปล่อยฝุ่นละออง  PM 2.5   อย่างไรก็ดี แนวทางดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหับนโยบายดังกล่าว

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ  

 

 Comments

comments