กรมขนส่งทางบกเริ่มให้บริการ ใบขับขี่ 8 มิย.นี้

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้าน ใบอนุญาตขับรถ เริ่ม 8 มิถุนายน 2563 ยังไม่มีการอบรม ส่วนขอใหม่ ขาดต่อเกิน 1 ปี ต้องอบรม เริ่ม 22 มิถุนายน ย้ำ ต้องจองคิวล่วงหน้าเท่านั้น

.ต่อใบขับขี่ กรมการขนส่งทางบก
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการบังคับใช้อำนาจตาม พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพิจารณาผ่อนปรนประเภทของกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระยะที่ 3 กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นควรให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดย เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน  ได้แก่

  • การต่ออายุใบขับขี่ (เฉพาะที่ไม่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี)
  • การขอใบขับขี่ใหม่ (เฉพาะที่ผ่านการอบรมและทดสอบแล้ว หรือ ได้รับการรับรองจากโรงเรียน ตามที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง)
  • ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ (ใบขับขี่สากล)
  • เปลี่ยนประเภทใบขับขี่ (ต่อใบขับขี่จากชั่วคราว เป็น 5 ปี)

ในส่วนช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 จะปรับให้มีการอบรมที่สำนักงานขนส่งทุกพื้นที่ โดยจะต้องขอรับบริการ ผ่าน  DLT Smart Queue การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning

ต่อใบขับขี่ กรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์https://gecc.dlt.go.th/ ของกรมการขนส่งทางบก
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้
(1) ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(2) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(3) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ใบอนุญาตขับรถ วิถีใหม่ New Normal ดำเนินการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ซึ่งมีการจำกัดการจำนวนผู้เข้ารับบริการ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย อุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ติดต่อราชการ ให้แต่งกายสุภาพ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

ที่มา กรมการขนส่งทางบก

 

 

 Comments

comments