ขนส่งประกาศ ยกเลิก ต่อใบขับขี่ ทุกประเภทชั่วคราว

 กรมการขนส่งทางบก ประกาศ ขอยกเลิกการดำเนินการต่อใบอนุญาตขับรถที่สำนักงานขนสั่งทั่วประเทศ เพื่อรับมือสถานการณ์ระบาด   Covid -19

หลังจาก กรมการขนส่งทางบก ประกาศ แนวนโยบายต่อใบขับขี่ใหม่ล่าสุด ผ่านทางระบบ  e Learning   ในช่วงเดือนทีผ่านมา ตามที่ทาง   Ridebuster   ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุด ทางกรม ประกาศยกเลิกการดำเนินการต่อใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ณ สำนักงานขนส่งทางบกทุกแห่ง ตามมาตรการเดิม

การประกาศครั้งนี้ เป็นการอัพเดทล่าสุด โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม หรือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ในส่วนประชาชน ที่ต้องต่อใบอนุญาตขับขี่ ทั้งที่หมดอายุแล้ว แต่ไม่เกิน 1 ปี หรือ หมดอายุนานเกินกว่านั้น อนุโลมให้ใช้ใบขับขี่เดิมไปก่อน จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามประกาศของรัฐบาล

เมื่อมีการยกเลิกประกาศฉุกเฉิน ให้ผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุ มาดำเนินการขอรับใบอนุญาตใหม่ ภายใน 15 วัน ทำการ  ส่วนผู้ที่ได้มีการอบรมผ่านระบบ e-Leaning   ก่อนหน้านี้ ให้มาดำเนินการภายในระยะเวลา 15 วันเช่นกัน เพื่อทดสอบสมรรถภาพ และขอรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่

ที่มา กรมการขนส่งทางบก 

 

 Comments

comments