What Change

Mitsubishi Xpander 2022 ปรับนี้เปลี่ยน อะไรบ้าง รู้ยัง

ตามติดคอลัมน์ใหม่ What Change อะไรเปลี่ยนแปลง ของ Ridebuster กับทุกรถรุ่นใหม่จะออกมาในอนาคต วันนี้ เรามาดู Mitsubishi Xpander 2022 กัน