Motor Expo 2016

mitsubishi-xm-concept-motor-expo-2016-006

ถอดรหัส Mitsubishi XM Concept  คันจริงอาจราคาแค่แปดแสน !!

ถอดรหัสว่าที่ Mitsubishi อเนกประสงค์เล็กลำใหม่จาก Mitsubishi XM Concept ราคาขายจริง อาจแค่ 8 แสนกว่าบาทเท่านั้น