ข่าวในประเทศ

GWM แถลง เคสน้องแมว แบตฯ แหก ชี้ แบตไม่พัง แค่เปลี่ยน ตัวเคส กันกระแทก

GWM แถลงเคส น้องแมวแบตแหก ชี้แบตไม่มีปัญหา เสียหายแค่ตัวกันกระแทกภายนอก เผยประกันยอมจ่ายค่าเปลี่ยนกันกระแทก ปิดเคส