Buying Tip

คอลัมน์เกี่ยวกับการเลือกซื้อรถยนต์ ในมุมมองและประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ

รวมที่สุดรถวางใจได้ จากการสำรวจของ Consumer Report

รวม 10 อันดับรถยนต์ที่วางใจได่ในการใช้งานจากการสำรวจของ Consumer Report ล่าสุด คันไหนทนทาน มั่นใจในการใช้งานบ้าง มาติดตามได้เลย

หลากข้อคิดก่อนซื้อ รถกระบะ เหมาะกับคุณ หรือไม่

ผ่าความจริงรถกระบะในวันนี้น่าซื้อน่าใช้จริง แต่อยากรู้ไหมว่ามันเหมาะกับการใช้งานของคุณจริงๆ หรือเบล่าใน 6 คำถาม สำคัญต้องคิด

6 ข้อต้องรู้ กู้ซื้อรถอย่างไรให้ผ่านง่าย

รู้จริงก่อนซื้อรถ ทำอย่างไรให้การกู้ซื้อรถของคุณผ่านฉลุย ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนมีรถใหม่ป้ายแดงขับ

kra-ba-pickup (4)

7 ข้อเท็จจริงต้องตระหนัก ก่อนซื้อรถใหม่

ผ่า 7 ข้อเท็จจริง ที่คุณควรตระหนักก่อนตัดสินใจซื้อรถใหม่ อะไรบ้างที่อาจเป็นภาพลวงตาพาคุณจ่ายเงินแล้วไม่คุ้มค่าเมื่อใช้รถคันใหม่

ซื้อ “รถใหม่” มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไรบ้าง

อ่านครั้งเดียวครบจบ ขั้นตอนการซื้อรถยนต์คันใหม่ มีอะไรบ้าง มีกระบวนการอย่างไร แล้วซื้ออย่างไร ด้วยเอกสารอะไร